אנו מציעים שירותי תרגום ועריכה לשונית
:בצירופי השפות הבאים

גרמנית - עברית

אנגלית - עברית
 
:סוגי הקבצים אותם איתם אנו עובדים
    'וכו PDF, Word, Powerpoint, Excel


אנו עומדים לשירותכם טלפונית או באמצעות הדואר
האלקטרוני
.במידה ומתעוררות שאלות
english deutsch hebrew